Devolucions

La realització dels cursos està subjecta a un nombre mínim d’inscrits.

En cas que no es pogués realitzar el curs -per falta d’inscrits- s’oferiria una activitat alternativa.

En el cas que no s’hagi pogut realitzar més del 50% de les hores del curs, es podrà recuperar un màxim de dues classes en un altre grup sempre que hi hagi disponibilitat de places.

La devolució total de l’import del curs només es farà en cas de malaltia. El club podria sol·licitar un informe mèdic.

No es cancel·laran classes de cursos amb calendari preestablert.

El Club Marítim Altafulla es reserva el dret a anul·lar l’activitat si les condicions meteorològiques són adverses, només es surt en condicions meteorològiques favorables.
En cas de condicions de vent adverses, s’oferirà activitats alteratives.