Història

A finals de 1972, un grup de socis del Club Nàutic Altafulla es van conscienciar que la futura Llei de Costes no només ens impediria créixer sinó que l’edifici del Club seria enderrocat, com així va succeir, i calia traslladar-se a un altre lloc que no fos afectat per aquesta Llei.

Davant la incredibilitat de la majoria de membres de la Junta i de socis, uns quants van pensar que calia fer un altre Club en terrenys propis, i amb ambició de futur. El 30 de juny de 1973 es va constituir una gestora presidida per D. Eduardo Navarrete, i el 13 d’Agost d’aquest mateix any es van comprar 5.400 m2 de terrenys amb façana al mar. Un referèndum entre els futurs socis dir NO a la piscina i SÍ a la construcció ràpida d’una pista de tennis i l’edifici, a la vista del projecte efectuat per D. Pedro J. González i D. Jorge Robert.

Els estatuts aprovats ràpidament per la Federació Catalana, es encasquillaron a l’Espanyola, ja que el seu secretari general estava sent pressionat per persones que li deien que no podia haver-hi dos Clubs en una mateixa població. Es va parlar amb D. Miguel Company, president de la Federació Espanyola que ràpidament va solucionar el tema i els estatuts van ser aprovats el 9 de Setembre de 1973 amb el núm 3762.

L’11 de setembre de 1973 es va col·locar la primera pedra i el 18 de Juny de 1977 amb la presència de les autoritats civils, navals, locals i esportives es va beneir l’edifici del Club pel Rector d’Altafulla Mossèn Francesc Castellà, inaugurant les seves instal·lacions, sent el seu president D. Jorge Robert Cinquè. El que ha passat fins ara, les seves regates, trofeus, competicions, actes socials i altres celebracions, així com les millores en el seu equipament s’han d’atribuir a les Juntes Directives que sota el mandat de D.José Ignacio Cellier, Xavier Cadis, D . Ramón Sala, Josep Calabuig, Xavier Puig, Xavier Simó i Joan Sanfeliu han posat desinteressadament el seu esforç a la millora d’aquest Club denominat avui dia Marítim Altafulla.