Renovació accés WiFi / Renovación acceso WiFi

2009-07-29
Después de dos años de funcionamiento ininterrumpido del servicio renovaremos el acceso para lo que será necesario rellenar un formulario. Després de 2 anys de servei renovem el servei pel que cal omplir un formulari. Clicka en +info
Ara ja fa dos anys que vam posar en marxa el servei d’accés WiFi a Internet. Fruit de l’èxit del mateix ens cal fer una re-configuració complerta del servei pel que us tornem a demanar que us doneu d’alta al servei. Per donar-vos d’alta cal que ompliu el formulari que us donaran a Secretaria (Veure horari de Secretaria penjat a la porta de la mateixa) o que podeu en un enllaç més avall i enviar-lo per e-mail a cma@clubmaritimaltafulla.com Els usuaris actuals funcionaran fins al final del proper diumenge 2 d’Agost i durant el dilluns 3 d’agost farem la re-configuració i es donaran d’alta aquells usuaris que ho hagin demanat fins aleshores. Hace 2 años que se inició el servicio de acceso WiFi a Internet. Fruto del éxito del mismo necesitamos reconfigurarlo para lo que os volvemos a pedir que os déis de alta del servicio. Para daros de alta es necesario rellenar un formulario que os darán en Secretaria (Ver horario de Secretaria colgado en la puerta de la misma) o que encontraréis en un enlace más abajo y mandarlo por e-mail a cma@clubmaritimaltafulla.com Los usuarios actuales funcionaran hasta el final del próximo domingo 2 de Agosto y durante el lunes 3 haremos la reconfiguración y se darán de alta aquellos usuario que lo hayan solicitado hasta entonces.docs/200908WiFiFormulari.docFormulari