Conditions d'achat

El que subscriu i signa declara que:

Accepta i assumeix que totes les dades dels formularis són certes.

Accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’activitat en compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració el que subscriu relleva de tota responsabilitat al Club Marítim Altafulla, així com qualsevol persona física i jurídica que participi en l’organització d’aquesta activitat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o perjudici que pugui ser considerat en la participació d’aquesta activitat.

Accepta que la no assistència a l’activitat no comporta la devolució parcial o total de l’import de matrícula o reserva del curs.

Consent expressament i autoritza al Club Marítim Altafulla, que tracti les dades personals que voluntàriament es cedeixen en aquesta inscripció, d’acord amb les disposicions de la llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O. 15/1999 de desembre). Aquestes dades seran incloses en un fitxer automatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat del Club Marítim Altafulla, a on es pot adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. La finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir relacions entre el Club Marítim Altafulla i els seus clients. El Club Marítim Altafulla es compromet al compliment de la seva obligació de guardar la confidencialitat d’aquestes dades i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, accés no autoritzat, trasllat o cessió a d’altres entitats.

Consent expressament i autoritza a El Club Marítim Altafulla a la captació i tractament de les dades de la present inscripció així com a l’ús de la imatge on apareguin, sols o en grup, alumnes realitzant activitats derivades de la present inscripció.