L'Assemblea aprova la convocatòria d'eleccions

A l’Assemblea Extraordinària celebrada avui al Club s’ha aprovat la convocatòria d’eleccions amb el calendari proposat a la convocatòria que ja està reflectit al calendari d’aquesta mateixa web.
– Reclamacions al cens electoral fins al 25 de març a les 13:00 hores
– Presentació de candidatures fins al 30 de març a les 13:00 hores
– Dia de la votació, si hi ha més d’una candidatura, dissabte 15 d’abril de 10 a 14 i
de 16 a 18 hores.
Al torn obert de paraules els socis Roger Olivet i Ignacio Bueno van presentar la candidatura que encapçalen com a president i vice-president als assistents.
La Junta Electoral està formada pels socis; Rosario Cellier Ravina, Jordi Roca Carbonell i Javier Simó Suriñach. Qualsevol consulta a la Junta Electoral es pot vehicular a través de Secretaria, a l’e-mail del Club a tota hora, o presencialment i telefònica en horari d’oficina que a l’hivern és de dijous a diumenge de 10 a 14 hor