El patí català: Elogi de la simplicitat

2010-02-26
Clickeu a +info per veure el programa Thalassa de TV3 sobre la Volta a Menorca, regata que enguany es tornarà a celebrar.
<object width="320" height="277" id="SVP843589IE"><param name="movie" value="http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf"></param><param name="scale" value="noscale"></param><param name="align" value="tl"></param><param name="swliveconnect" value="true"></param><param name="menu" value="true"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="FlashVars" value="VIDEO_ID=843589&FD=843589&WIDTH=320&HEIGHT=240&USE_LINK_TOCONTEXT=true"></param><embed width="320" height="277" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.tv3.cat/svp2/svp2.swf" id="SVP843589" scale="noscale" name="SVP843589" salign="tl" swliveconnect="true" menu="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" FlashVars="VIDEO_ID=843589&FD=843589&WIDTH=320&HEIGHT=240&USE_LINK_TOCONTEXT=true" ></embed></object>docs/