Convocatòria Assemblea extraordinària

Benvolgut consoci,
Ens plau adreçar-nos a vostè per tal de convocar-lo a l’Assemblea General Ordinària anual, d’acord amb el que estipula l’article 7è dels Estatuts. Aquest acte se celebrarà a les instal·lacions del Club, el dia 13 de maig, a les 18:00 en única convocatòria.
Li adjuntem els comptes de l’any 2016. Per qualsevol informació addicional els membres de la Junta estem a la vostra disposició. Podeu fer arribar les consultes a través de l’oficina del Club, de dijous a diumenge de 9 a 14 hores, o via correu electrònic.
ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de 21 de maig de 2016
  2. Memòria d’activitat social i esportiva 2016, i aprovació de la liquidació de l’exercici vençut 2016. Podeu accedir-hi aquí: ​https://goo.gl/7ncrvX
  3. Presentació de la nova Junta Directiva
  4. Projecte de la nova legislatura, visió i pla d’acció
  5. Aprovació de quotes i tarifes de serveis 2017
  6. Presentació i ratificació per l’Assemblea de nou acord pel servei de restauració al Club
  7. Aprovació del pressupost 2017
  8. Torn obert de paraula

Voldríem també convidar-lo a passar per Secretaria per a que reculli un petit detall que tenim per a vostè.
El saludem molt cordialment i esperem fer-ho personalment el proper dissabte 13 de maig.
La Junta Directiva
Pot descarregar la del·legació de vot aquí