(ca)

Aquest cap de setmana 9 i 10 de març. Clcka a més info per accedir a l’anunci de regates, les instruccions i el full d’inscripció
docs/201303TrofeuElForti.pdfAR, IR i inscripcions