(ca) (es)

Clicka a + info per veure les noves incorporacions a la Junta que hauran de ser ratificades a la propera Assemblea
A la darrera Junta Directiva es va a provar la incorporació de: – Carlos Fernández de Castro – Vicepresident de l’Àrea Social – José Ma Martí – Vocal de l’Àrea Social – Juan Manuel Martínez – Vocal de l’Àrea Econòmica així com el nou rol de vicepresident de l’àrea esportiva d’en Josep Ma Arnau qui ja formava part de la Junta Directiva. Els membres de la Junta Directiva actual són: – President: Joan Sanfeliu – Vicepresident i tresorer: Jordi Viladot – Vicepresident Àrea Esportiva: Josep Ma Arnau – Vicepresident Àrea Social: Carlos Fernández de Castro – Secretari: Eduard Molina – Vocal àrea esportiva: Joan Carles Canals – Vocal àrea esportiva: Àngel Urquizu – Vocal àrea social: Ignacio Bueno – Vocal àrea social: José Ma Martí – Vocal àrea econòmica: Juan Manuel Martínezdocs/